Mortenlaks bekrefter sin ledende rolle i Salmon Group

Med fokus på mangfold og kontinuitet ble Tom Jarle Bjørkly fra Mortenlaks gjenvalgt som styreleder.

Bildet av det nye styret i Salmon GroupI generalforsamlingen den 4. juni 2024, understreket Mortenlaks sin posisjon i Salmon Group med gjenvalget av Tom Jarle Bjørkly som styreleder. Dette gjenvalget symboliserer ikke bare kontinuitet og stabilitet i ledelsen, men også Mortenlaks' sin rolle i å drive frem bærekraftig praksis i akvakulturindustrien.

Som en aktiv aksjonær i Salmon Group, spiller Mortenlaks en viktig og nyttig rolle i å forme strategiene og initiativene som fremmer ansvarlig oppdrett. Vårt engasjement for gruppen speiles gjennom Tom Jarle Bjørklys lederskap i å lede gruppen mot innovative løsninger og bærekraftige resultater.

I tillegg til Tom Jarle Bjørklys gjenvalg, ble Anne Marte Tombre fra Tombre Fiskeanlegg valgt som nestleder, og flere nøkkelfigurer ble gjenvalgt i tillegg til nye deltagere i styret. Dette sikrer en bred representasjon av bransjen. Valgkomiteen, ledet av Vidar Hjartnes fra Eide Fjordbruk, har vært nøye med å balansere kompetanse, geografisk dekning og bedriftsstørrelse for å sikre et robust og effektivt styre.

Dette årets generalforsamling bekreftet også det positive samarbeidet mellom styret og administrasjonen, og en nylig gjennomført styreevaluering viser at Salmon Group står godt rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Bilde: F.v. Styremedlem Marte Hatlevik fra Osland Havbruk, Erlend Vassbotten fra Stensvik Fiskefarm, Styreleder Tom Jarle Bjørkly fra Mortenlaks, 2. vara Svein Arve Forland fra Telavåg Fiskeoppdrett, 1. vara Johannes Njålstad Møgster fra Langøylaks, nestleder Anne Marte Tombre. Line Ellingsen fra Ellingsen Seafood er ikke til stede på bildet.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå