Økt konsesjon utløser en vesentlig produksjonsøkning

Med vår nye konsesjon kan vi nå øke vår produksjon vesentlig. Dette markerer en betydelig milepæl for oss og underbygger vårt engasjement for bærekraftig produksjon.

Vår nye konsesjon

Bilde av stekt laksI 2022 anskaffet vi oss en økt konsesjon som nå gir oss kapasitet til å øke produksjonen vesentlig. Denne utviklingen betyr en betydelig vekst for oss og setter oss i en sterk posisjon for fremtidig ekspansjon og vekst.

Vårt bærekraftsløfte

Som alltid, er vår forpliktelse til bærekraftig og miljøvennlig oppdrett i kjernen av det vi gjør. Økningen i produksjonen vil bli utført i tråd med disse prinsippene, og vi forventer å opprettholde vår status som en grønn aktør i oppdrettsbransjen.

Vår rolle i lokalsamfunnet

Vi er stolte av at denne ekspansjonen også vil ha positiv effekt på vårt lokale samfunn. Med økt produksjon kommer behovet for flere ansatte, og vi forventer å skape nye arbeidsplasser i regionen. Vi ser frem til å bidra til å stimulere lokal økonomi og understreke viktigheten av lakseoppdrett for vår region.

Med denne utvidelsen er vi i Mortenlaks AS godt posisjonert for å møte den økende etterspørselen etter laks globalt. Vi ser frem til å fortsette vår misjon med å levere høykvalitets laks til forbrukere, samtidig som vi bidrar til å styrke lokal økonomi og opprettholder en høy standard for bærekraftig oppdrett.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå